streda 29. októbra 2014

Gravity Probe B


Americkú vedeckú družicu Gravity Probe B (známu aj ako GP-B) som na 25 sekundovú snímku zaznamenal 26. októbra 2014 so začiatkom expozície o 18:26:47 SEČ, pričom družica v maxime dosahovala jasnosť niečo vyše 3,5 mag. Na snímku som však zaznamenal aj niečo iné, neobvyklejšie, tentokrát z iného súdka ako sledovanie satelitov. V pravej časti snímky je jasne viditeľný akýsi difúzny, nekompaktný objekt, ktorý mi bol na úplne čistej oblohe podozrivý už od začiatku. Spravil som aj niekoľko ďalších snímok s odstupom niekoľkých desiatok sekúnd, na ktorých sa objekt stále viac zväčšuje a zároveň rozplýva. Moje podozrenie, že ide o rozplývajúcu sa ionizačnú stopu po veľmi jasnom meteore začalo narastať. No a potom, ako som sa dozvedel o tom, že bolo inými pozorovateľmi nahlásené pozorovanie bolidu o 18:24 SEČ približne v tej časti oblohy, kde sa na fotografii objekt objavuje, som si začal byť takmer istý. Aj keď ma veľmi mrzí, že som daný bolid nezaregistroval priamo, ide o výnimočné pozorovanie, ktoré sa mi fotograficky podarilo zaznamenať poprvýkrát.
GP-B na orbite

Čo sa týka družice GP-B, tá odštartovala 20. apríla 2004 z kozmodrómu Vandenberg. Ide o výnimočnú a dôležitú vedeckú družicu, ktorej hlavnou úlohou bolo overiť efekty Einsteinovej všeobecnej teórie relativity, a to konkrétne zakrivenie časopriestoru v okolí Zeme a jeho strhávanie vplyvom zemskej rotácie. Na experimentálne overenie týchto efektov slúžil družici veľmi presný gyroskopický systém, ktorého súčasťou boli 4 ultračisté guľovité kremíkové gyroskopy a magnetické snímače ich osovej orientácie. Hlavnú časť telesa družice tvorila veľká Dewarova nádoba s viac ako 2000 litrami supratekutého hélia slúžiaceho na chladenie týchto precíznych vedeckých prístrojov. Družica vykonávala merania až do vyčerpania zásob hélia (cca 15 mesiacov od štartu) a po následnej analýze meraní mohli vedci s uspokojením konštatovať, že svoju misiu úspešne splnila.  Definitívne bola družica vypnutá v decembri 2010 a v súčasnosti sa už ako mŕtve teleso pohybuje na polárnej dráhe o výške 635 x 638 km.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára