sobota 31. augusta 2013

USA 245 (NROL-65)

Čas: 30. august 2013, 22:00 SELČ
Nedávny štart družice USA 245
Tak ako som naznačil pri predošlom pozorovaní, večer 30. augusta som pozoroval ešte jeden americký satelit typu Key Hole. A to úplne najčerstvejší, len pred dvoma dňami odštartovaný prírastok do tejto rodiny špionážnych družíc pod označením USA 245, alias NROL 65. Na snímke jeho zaznamenaná stopa začína s dohasínajúcim maximom záblesku, pri ktorom dosiahla jasnosť satelitu viac ako -2 mag, potom však klesala k asi 4 mag.

Tento satelit odštartoval len 28. augusta 2013 z Vandenbergu pomocou v súčasnosti najsilnejšej americkej rakety Delta 4 Heavy. Išlo však nielen o posledný štart tohto typu rakety z Vandenbergu, ale podľa všetkého aj o posledný štart družíc typu KH-11B vôbec. Tieto veľké špionážne satelity budú v budúcnosti pravdepodobne nahradené menšími a lacnejšími fotoprieskumnými družicami. Každopádne "Keyholky" budú aj vďaka najnovšiemu  prírastku USA 245 ešte minimálne nejaké to desaťročie určite slúžiť a americká NRO (National Reconnaissance Office) tak stále bude môcť sledovať celý svet v rozlíšení až okolo 10 cm/pixel (takúto kapacitu nemá žiadna iná krajina na svete, najlepšie rozlíšenie špionážnych satelitov iných štátov sa odhaduje na 25 cm/pixel).
Predpokladaná podoba starších verzii satelitov KH-11

Môžme si zrekapitulovať, že v súčasnosti je na orbite celkovo päť "Keyholiek": už takmer 17-ročná USA 129, pravdepodobne operačne nespôsobilá USA 161, USA 186, USA 224 (posledná, ktorú som ešte nenasnímal) a najnovšia USA 245. Posledné 2 spomínané  patria k najmodernejšej verzii týchto satelitov, známej ako Block IV, ktorých hmotnosť sa odhaduje na vyše 19 ton. Nová USA 245 má s najväčšou pravdepodobnosťou nahradiť USA 186, patriacu ešte k staršej verzii Block III. Svedčí o tom dráha nového satelitu, ktorá je takmer totožná s USA 186 (ktorý som nasnímal len 20 minút pred preletom USA 245). Ako zaujímavosť možno ešte uviesť, že zatiaľ čo satelit USA 186 po štarte nemohli nájsť amatérsky pozorovatelia ešte niekoľko týždňov, USA 245 spozorovali už po jej prvom oblete okolo Zeme, čo je pri hľadaní tajných amerických satelitov v podstate rekord.

USA 186 (NROL-20)

Čas: 30. august 21:40 SELČ
Štart satelitu USA 186
Prvým úlovkom večera 30. augusta 2013 bola americká vojenská družica typu KH-11 s oficiálnym označením USA 186. Ako sa neskôr ukázalo, nebola to jediná "Keyholka" zaznamenaná toho dňa, ale o tom neskôr... Satelit na snímke dosahoval jasnosť menej ako 3,5 mag, hodil však aj krátky záblesk o jasnosti asi -1 mag. Na fotografii je náhodou zaznamenaný aj európsky meteorologický satelit MetOp-B (jasnosť pod 4 mag, bližšie info o ňom pri inej príležitosti) a pre zaujímavosť som na nej označil aj dohasínajúcu novu v súhvezdí Delfín, ktorá vzplanula pred niekoľkými týždňami (teraz sa jej jasnosť pohybuje pod 6 mag).

O veľkých fotoprieskumných družiciach typu Key Hole 11B som hovoril v minulosti už viackrát (pri posledne pozorovaných USA 129 a USA 161). USA 186 je tak už mojou treťou nasnímanou družicou tohto typu. Odštartovala 19. októbra 2005 z kozmodrómu Vandenberg pri vôbec poslednom štarte ťažkej nosnej rakety Titan 4B a v súčasnosti  sa pohybuje na dráhe o parametroch 263 x 1 018 km. Ide o očividne veľký objekt (predpokladá sa, že základné teleso KH-11B má dĺžku viac ako 15 metrov + solárne panely neznámych rozmerov), pretože hoci sa počas snímania pohyboval v blízkosti svojho apogea, bol bez problémov pozorovateľný. Hoci USA 186 nie je najstaršou Keyholkou na orbite, predpokladá sa, že bude v blízkej dobe nahradená novou družicou, o ktorej je článok vyššie...

štvrtok 15. augusta 2013

USA 129


Hoci som americký vojenský satelit USA 129 pozoroval len pred pár dňami, vzhľadom na jeho veľmi priaznivý prelet, ktorý mal nastať 14. augusta, som sa ho rozhodol nasnímať aj tentokrát. Satelit nesklamal, kedže sa nachádzal blízko perigea, na oblohe sa pohyboval rýchlo a pri prelete dosahoval jasnosť vyše 1 mag, pričom v zenite hodil záblesk o jasnosti asi -2 mag (žiaľ krátko po skončení 30 sek. expozície). Snímka vznikla o 21:16 SELČ.

ASTEX-1


Starú americkú družicu ASTEX-1 som nasnímal 14. augusta o 22:42 SELČ pri prechode cez súhvezdie Labuť. Jej jasnosť dosiahla asi 3,5 mag.
Podoba družice ASTEX-1

Táto primárne technologická družica odštartovala 17. októbra 1971 z kalifornského Vandenbergu pomocou rakety Thorad Agena D. Základné teleso satelitu tvoril vlastne upravený posledný stupeň rakety Agena D, na ktorom boli inštalované a skúšané v tej dobe pokročilé technológie, vrátane nového infračerveného skeneru, veľkého opakovateľne roztvárateľného solárneho panelu, či špeciálneho detektoru energetických častíc. Z misie satelitu bol odvodený aj jeho názov - Advanced Space Technology Experiment (experiment pokročilej vesmírnej technológie), mimo neho však bol satelit známy aj pod označením STP P71-2. Hoci bol satelit vlastne vojenským skúšobným zariadením, vďaka svojim prístrojom robil aj astronomické pozorovania a fungoval až do decembra 1973. Jeho hmotnosť dosahovala 1500 kg, v súčasnosti sa toto dávno mŕtve teleso pohybuje na dráhe o výške 723 x 748 km.

utorok 13. augusta 2013

USA 234 (FIA Radar 2)


11. augusta som nasnímal ešte jeden americký vojenský satelit - USA 234. Počas fotografovania prechádzal cez súhvezdie Orol a dosiahol jasnosť asi 3,5 mag. Snímka vznikla o 22:01 SELČ.
Štart satelitu USA 234

Tento satelit odštartoval z kozmodrómu Vandenberg 3. apríla 2012 pomocou rakety Delta 4 M+ a je pravdepodobne druhým (a zatiaľ posledným) exemplárom veľkých rádiolokačných družíc nového amerického špionážneho programu FIA (Future Imagery Architecture). Prvý satelit tohto programu - USA 215, som pozoroval pred vyše mesiacom, pri ňom som uviedol aj niektoré bližšie informácie o programe FIA. Tu len pripomeniem, že hoci sa o technických detailoch týchto satelitov oficiálne nevie prakticky nič, predpokladá sa, že sú podobne ako ich predchodcovia, satelity Lacrosse, vybavené rozmernými radarovými anténami typu SAR (Synthetic aperture radar), ktoré dokážu bez ohľadu na počasie poskytovať snímky zemského povrchu v pomerne veľkom rozlíšení. Pohybujú sa na takmer kruhových dráhach o výške cca 1100 km. Oficiálne je neznáma samozrejme aj ich hmotnosť, avšak u rakiet Atlas 5 501 a Delta 4 M+, ktoré ich vynášajú, dosahuje nosnosť na dané orbity okolo 5,5 tony, takže je isté, že hmotnosť týchto satelitov nepresahuje túto hranicu a že sú o dosť ľahšie ako staršie družice Lacrosse (u ktorých je odhadovaná hmotnosť vyše 14 ton).

USA 129 (NROL-2)


Záblesk americkej vojenskej družice USA 129 som nasnímal 11. augusta o 21:38 SELČ. Jasnosť záblesku, ktorý nastal tesne nad hviezdou Arktúr v súhvezdí Pastier, dosiahol hodnotu asi -1 mag. Mimo záblesku sa jasnosť družice pohybovala okolo 3 mag.
Štart satelitu USA 129

Tento satelit odštartoval 20. decembra 1996 z kozmodrómu Vandenberg pomocou ťažkej nosnej rakety Titan 4A. Hoci oficiálne nie sú o ňom známe žiadne podrobnosti, je vysoko pravdepodobné, že patrí k utajenému programu veľkých fotoprieskumných družíc typu Key Hole 11B (KH-11B), známych aj ako Improved Crystal. Tieto družice podľa všetkého vážia viac ako 13 ton, vzhľadom sa podobajú na Hubbleov teleskop a na svojej palube majú veľký zrkadlový ďalekohľad o priemere takmer 3 metre, ktorý im umožňuje robiť snímky zemského povrchu v rozlíšení asi 10 cm/pixel. USA 129 je v poradí tretím satelitom tretej generácii týchto družíc (označenej ako KH-11 Block III) a zároveň v súčasnosti najstarším na orbite sa nachádzajúcim satelitom KH-11B. Okrem neho sa na orbite momentálne nachádzajú ešte satelity USA 161 (pravdepodobne operačne nespôsobilý), USA 186 a USA 224 (pravdepodobne patrí k najnovšej verzii Block IV). Už tento mesiac však má byť vypustená ďalšia, pravdepodobne úplne posledná družica typu KH-11B.
Predpokladaná podoba satelitov KH-11B

USA 129 sa pohybuje po eliptickej dráhe o parametroch 309 x 772 km, pričom v čase môjho snímania sa pohyboval v blízkosti svojho perigea.

Raketa Thorad Agena D (1971-110B)

Čas snímania: 11. august 2013, 22:36 SELČ
Americký vojenský program NOSS tu spomínam pomerne často, tentokrát som odfotografoval objekt, ktorý priamo súvisí s jeho ranými začiatkami. Ten počas snímania prechádzal cez súhvezdie Labuť, pričom dosiahol jasnosť asi 4 mag.
Raketa Thorad Agena D krátko pred štartom

Tým objektom je posledný stupeň rakety Thorad Agena D (SLV-2G), ktorý štartoval 14. decembra 1971 z kalifornského kozmodrómu Vandenberg. Išlo o posledný štart tejto verzie rakety, ktorá na orbitu vtedy vyniesla štvoricu satelitov programu známeho pod krycím názvom Poppy. Pod týmto označením sa skrývajú rané satelity agentúry NRO pre elektronický prieskum (ELINT), ktoré citlivými prijímačmi zachytávali rádiové signály so sovietskych radarových základní a námorných plavidiel s cieľom ich presnej lokalizácie. Tento štart bol posledným, siedmym štartom tohto programu, ktorý bol čiastočne odtajnený v roku 2005. Z neveľkého množstva odtajnených informácii je tak dnes už jasné, že program Poppy bol vlastne predchodcom vyspelejšieho programu námornej rozviedky NOSS (Naval Ocean Surveillance System), ktorý pokračuje dodnes.

Pozorovaný raketový stupeň Agena-D z tohto štartu sa nachádza v súčasnosti na dráhe o výške 937 x 954 km.

piatok 9. augusta 2013

ISS & HTV-4


8. augusta konečne nastala možnosť súčasného pozorovania kozmickej stanice ISS a približujúcej sa japonskej zásobovacej lode "Biely bocian". Horeuvedená snímka vznikla o 22:32 SELČ, viac ako pol dňa pred plánovaným spojením oboch objektov. ISS s jasnosťou -2,6 mag sa pohybovala vyše 40 uhlových stupňov pred HTV-4, ktoré malo klasicky výraznú oranžovú farbu a jasnosť asi 1,5 mag. "HTVčko" samozrejme nezabudlo hodiť svoj krátky záblesk, ktorého hodnota dosiahla takmer -3 mag. Ak sa nasledujúci deň úspešne podarí spojenie zásobovacej lode so stanicou, tak tento prelet predstavoval poslednú možnosť pre sledovanie samotného HTV-4  zo strednej Európy.

Iridium 3


Záblesk družice Iridium 3 som nasnímal 8. augusta o 22:41 SELČ v severnej časti súhvezdia Perzeus, jeho jasnosť bola -3 mag. Tento satelit odštartoval 19. augusta 1998 z čínskeho kozmodrómu Tchaj-jüan pomocou nosnej rakety CZ-2C/SD spolu s družicou Iridium 76.

štvrtok 8. augusta 2013

HTV-4 po tretíkrát

Čas fotografovania: 21:53 SELČ
7. augusta som po tretíkrát snímal prelet japonského "bieleho bociana" (aj keď prívlastok oranžový by sa mu očividne hodil viac). Tentokrát ma sprvu trocha prekvapil, pretože nastal takmer o 2 minúty neskôr, ako bol predpovedaný, navyše po mierne odlišnej dráhe. Je teda zrejmé, že HTVčko prešlo nedávno (asi len pár hodín pred preletom) vrámci prípravy na svoje piatkové spojenie s ISS korekciou dráhy, ktorej parametre ešte neboli v predikačných serveroch zaznamenané (predpovedaná dráha je na obr. vpravo).

Na fotografii má satelit jasnosť od 0,5 k 1,5 mag, pričom krátko po skončení expozície opäť došlo k onomu známemu záblesku. Nesplnila sa tak celkom môj predpoklad, že k nemu nastáva v blízkosti kulminácie, nakoľko satelit už bol na oblohe na svojej zostupnej dráhe, po maxime svojej jasnosti. Stihol som zaznamenať ešte aspoň záver zostupnej fázy satelitu krátko pred jeho vstupom do tieňa v súhvezdí Pegasus (fotografia dole). Satelit tu mal už pomerne stabilnú jasnosť vyše 2 mag, pričom jeho farba už nebola výrazne oranžová, ale skôr biela (satelit bol teda k pozorovateľovi očividne natočený svojou zadnou, bielou motorovou sekciou - pozri obr. satelitu pri zázname prvého pozorovania). Pridávam aj fotografiu z preletu ISS, ktorý nastal 10 minút pred preletom HTV-4.
HTV-4, čas: 21:55 SELČ
ISS, čas: 21:43 SELČ
             

streda 7. augusta 2013

NOSS 3-3 (2005-4A & C)


Štart družíc NOSS 3-3
Ďalšiu, v poradí už moju tretiu dvojicu poslednej generácie amerických vojenských družíc NOSS sa mi podarilo nasnímať 7. augusta o 01:41 SELČ. Prechádzali cez súhvezdie Pegasus a dosiahli max. jasnosť asi 4 mag, pričom vedúci objekt formácie A sa javil trochu slabší a vykazoval miernu variabilitu jasnosti.

Tento v poradí tretí pár tretej generácie tajného systému námornej rozviedky NOSS odštartoval z floridského Cape Canaveralu 3. februára 2005 pomocou rakety Atlas 3B, pre ktorú išlo o vôbec posledný štart. Vedúci objekt A bol oficiálne označený ako USA 181, zatiaľ čo objekt C bol NORADom klasicky zavádzajúco označený len ako "nefunkčný úlomok". Úlomok, ktorý sa už vyše 8 rokov pohybuje v tesnej formácii za objektom A. Človeka vždy poteší vidieť na vlastné oči takéto otvorené a pritom úplne zbytočné oficiálne klamstvo :-). Oba objekty sa pohybujú na dráhach o parametroch 1002 x 1212 km.

Kosmos 2487 (Kondor 1)


6. augusta 2013 o 22:57 SELČ som nasnímal novú ruskú vojenskú družicu Kosmos 2487. Počas fotografovania prelietal nad galaxiou M 31 v Androméde a dosiahol jasnosť asi 3,5 mag.
Podoba satelitu Kondor na orbite

Kosmos 2487 odštartoval vcelku nedávno, 27. júna 2013 s kozmodrómu Bajkonur pomocou málo používanej rakety Strela. Tá je vlastne modifikovanou balistickou medzikontinentálnou strelou UR-100N, ktorá bola na kozmický nosič upravená špeciálne práve kvôli vypusteniu tohto typu satelitu. Pod nič nehovoriacim oficiálnym označením Kosmos 2487 sa totiž skrýva najmodernejší ruský satelit pre rádiolokačný prieskum Kondor. Projekt týchto družíc bol pripravovaný v Rusku veľmi dlho (od roku 1993), no prvého ostrého štartu sa po mnohých odkladoch dočkal až teraz. Hlavným výrobcom týchto satelitov je spoločnosť NPO Mašinostrojenija so sídlom v Reutove blízko Moskvy. Satelit Kondor váži asi 1150 kg a na svojej palube má veľkú rozkladaciu radarovú SAR anténu o priemere 6 metrov, ktorá dokáže poskytovať snímky zemského povrchu v rozlíšení údajne až 1 meter. V súčasnosti obieha na dráhe o parametroch 496 x 500 km.

Záblesk HTV-4


6. augusta o 21:45 SELČ som po druhýkrát fotografoval japonskú zásobovaciu loď HTV-4, pričom tentokrát sa mi podarilo nasnímať aj krátky záblesk podobný tomu, čo som videl pri prvom pozorovaní. Podľa toho, čo zaznamenali aj iný pozorovatelia sa dá súdiť, že tieto záblesky nastávajú pri väčšine priaznivých (dostatočne vysokých) preletov lode a hoci pravdepodobne nie sú presne predikovateľné, dochádza k nim blízko kulminačného bodu satelitu. Jasnosť záblesku by som opäť odhadol na asi -2 mag (možno aj trochu viac), mimo neho sa jasnosť satelitu pohybovala v rozmedzí 0,5 až 1 mag, pričom po kulminácii sa začala pomerne rýchlo znižovať. Loď sa v čase fotografovania pohybovala na dráhe 282 x 302 km.

utorok 6. augusta 2013

ISS


Prelety samotnej ISS sú už čistou klasikou, ktorá málokedy dokáže niečím prekvapiť. Napriek tomu sa tak ale niekedy predsa stane, ako v tomto prípade. Na snímke z 5. augusta je zaznamenaný prechod ISS do zemského tieňa o 23:20 SELČ. Presný moment vstupu do tieňa (označený šípkou) by v prípade drvivej väčšiny iných satelitov znamenal, že v okamžiku prestanú byť viditeľné, avšak v prípade obrovskej ISS bol jej prechod do tieňa podstatne dlhší, pričom sprvu takmer nezaznamenateľný. Najprekvapivejším je v tomto prípade záblesk, ktorý jasnosťou zvyčajne stabilná ISS po prekročení terminátora "hodila" a ktorý presiahol aj dovtedajšiu jasnosť stanice (tá bola -2,9 mag, záblesk by som odhadol na asi -3,5 mag). Jasnosť stanice začala výraznejšie klesať až po záblesku, no ISS bola bez problémov pozorovateľná aj dlho po skončení expozície, prakticky až do súhvezdia Kasiopea (pozri obr. vpravo).

Fengyun 3A


Štart družice Fengyun 3A
Čínsku meteorologickú družicu Fengyun 3A som nasnímal 5. augusta o 21:49 SELČ. Prechádzala cez súhvezdie Orol a dosiahla jasnosť asi 3,5 mag.

Tento satelit odštartoval 27. mája 2008 z kozmodrómu Tchaj-jüan pomocou rakety CZ-4C a v súčasnosti sa nachádza na dráhe o parametroch 820 x 835 km. Ide o prvú z najnovšej generácie čínskych meteorologických družíc obiehajúcich na polárnych heliosynchrónnych dráhach. Váži viac ako 2 tony, jej základné teleso je tvaru kvádru s rozmermi 4,4 x 2 x 2 metre a na jej palube je umiestnených 11 prístrojov určených pre rôzne meteorologické merania a detailné snímanie oblačnosti.
Podoba satelitu Fengyun 3A

Čo sa týka čínskeho meteorologického programu Fengyun (preložiteľné ako "Vietor a mrak") všeobecne, bol spustený v 80. rokoch a jeho prvá generácia polárnych družíc bola označovaná ako Fengyun 1, vrámci nej boli vypustené celkovo 4 satelity (jeden z nich bol zničený pri neslávne známej skúške antidružicovej zbrane v roku 2007). Fengyun 2 predstavovali geostacionárne meteorologické satelity, vypustených ich bolo celkovo päť. Zo spomínanej najnovšej generácie boli vypustené zatiaľ 2 družice.

nedeľa 4. augusta 2013

HTV-4


Nedávny štart HTV-4

Ďalšia výnimočná snímka súvisiaca s prevádzkou kozmickej stanice ISS sa mi podarila 4. augusta o 03:44 SELČ. Je na nej zaznamenaná čerstvá japonská zásobovacia loď HTV-4 pri svojom vôbec prvom vizuálne sledovateľnom prelete ponad Európu. Expozíciu som spustil krátko po vyjdení lode zo zemského tieňa, pričom spočiatku mala jasnosť asi 2,5 mag, so stúpajúcou výškou ale postupne zjasňovala a ku koncu expozície mal takmer 1 mag. Žiaľ sa mi už nepodarilo zaznamenať jasný záblesk tohto satelitu, ku ktorému došlo krátko po ukončení expozície a ktorý dosiahol hodnotu asi -2 mag. Satelit mal pomerne výraznú, zlatavo-oranžovú farbu (vďaka kaptonovej fólii, ktorá pokrýva značnú časť jeho povrchu)
Predštartovná príprava japonského "bociana"

V poradí štvrtá japonská loď HTV (v japončine známa aj ako Kounotori, teda biely bocian) odštartovala len niekoľko hodín pred tým, o 21:48 SELČ z kozmodrómu Tanegašima pomocou najsilnejšej japonskej rakety H-2B. Tento kozmický nákladiak je dlhý takmer 10 metrov a ku kozmickej stanici nesie viac ako 3,5 tony zásob vrátane jedla, hygienických potrieb, náhradných dielov, či nového vybavenia pre vedecké experimenty.

V čase fotografovania sa loď nachádzala na základnej obežnej dráhe o výške cca 200 x 300 km, pričom s ISS sa po viacerých orbitálnych manévroch má spojiť 9. augusta. Posledný stupeň rakety H-2B z tohto štartu už nebolo možné pozorovať, kedže bol pomerne krátko po odpojení lode HTV-4 navedení nad južným Pacifikom späť do atmosféry.

NOSS 3-6 (2012-48A & P)


Ďalšiu dvojicu amerických vojenských družíc typu NOSS som nasnímal 4. augusta 2013 o 23:15 SELČ. Družice boli zaznamenané pri prechode cez súhvezdie Pegasus tesne po vyjdení zo zemského tieňa (v prípade objektu A priamo pri vychádzaní),  obe dosiahli jasnosť 4 mag.
Hmlistý štart družíc zahmleného programu NOSS

Tieto satelity sú najnovším prírastkom utajeného amerického programu pre námorný elektronický prieskum NOSS a hoci sú zvyčajne priraďované ešte k 3. generácii tohto systému, podľa niektorých by mohli patriť k úplne novej 4. generácii a v tom prípade by sa im teda hodilo skôr označenie NOSS 4-1. Družice odštartovali spolu s viac ako desiatkou malých cubesatov 13. septembra 2012 z Vandenbergu pomocou rakety Atlas 5, ktorej posledný stupeň Centaur som pozoroval nedávno. Objekt A bol označený ako USA 238, zatiaľ čo vedúci objekt formácie P bol vrámci klasického krycieho manévru, ktorý NORAD pri týchto satelitoch používa, oficiálne zaevidovaný ako "úlomok".

Satelity sa v súčasnosti pohybujú na dráhach o parametroch 1031 x 1182 km (v prípade objektu P), resp. 1033 x 1180 km (A).

sobota 3. augusta 2013

Iridium 94 & Iridium 23


Hoci tieto nové príspevky do zbierky zábleskov Iridium nepatria medzi najjasnejšie, vďaka tomu, že ich maximá delila od seba len 1 minúta, vyšla z nich celkom pekná fotografia. Aby som ich nasnímal, musel som použiť 85 sekundovú expozíciu, pričom fotografovať som začal presne o 22:58:00. Bolo to tesne pred maximom prvého záblesku, ktorý vyprodukoval satelit Iridium 94 a ktorý dosiahol len asi -0,5 mag. Po ňom nasledoval jasnejší Iridium 23 s viac ako -3 magnitúdami.

Iridium 94 bol vypustený 11. februára 2002 pri predposlednom štarte systému Iridium, ku ktorému došlo pomocou rakety Delta 7920 z kalifornského Vandenbergu, keď boli okrem neho vypustené aj satelity Iridium 90, 91, 95 a 96. Z Vandenbergu bol vypustený aj Iridium 23, a to 21. augusta 1997 spolu s Iridiami 22, 24, 25 a 26.

Landsat 5


Americkú družicu pre diaľkový prieskum Zeme Landsat 5 som nasnímal 2. augusta o 22:08 SELČ. Jej jasnosť dosahovala asi 2,5 mag, pričom ku koncu fotografovanej stopy došlo k malému zjasneniu s hodnotou mierne prevyšujúcou 2 mag.
Štart satelitu Landsat 5

Landsat 5 štartoval z kozmodrómu Vandenberg pomocou rakety Delta 3920 ešte 1. marca 1984, pričom jeho činnosť bola ukončená len celkom nedávno, 5. júna 2013. Táto družica tak bola vo februári 2013 zapísaná aj do Guinnessovej knihy rekordov ako najdlhšie fungujúci satelit pre diaľkový prieskum Zeme. Je síce potrebné uviesť, že satelit sa posledné roky potýkal s množstvom technických problémov a k jeho vypojeniu sa odhodlala NASA až potom, ako u neho vypadol jeden z troch dôležitých stabilizačných gyroskopov, každopádne do svojho vypojenia slúžil plných 29 rokov, 3 mesiace a 4 dni. Pritom pôvodne bola aktívna životnosť tohto takmer 1,5 tonového satelitu určená len na 3 roky. Jeho hlavnými prístrojmi boli dva multispektrálne mapovacie skenery, ktoré odoslali za svoj "život" viac ako 2,5 milióna snímok zemského povrchu.
Podoba Landsatu 5 na orbite

Pôvodne sa tento satelit nachádzal na operačnej dráhe vo výške viac ako 700 km, no s jeho vyraďovaním z prevádzky bola so zvyškami paliva táto dráha postupne znižovaná  a v súčasnosti sa táto už "mŕtva" družica pohybuje na dráhe o výške 537 x 676 km.

štvrtok 1. augusta 2013

Iridium 11


Záblesk družice Iridium 11 som nasnímal 1. augusta 2013 o 23:04 SELČ. Došlo k nemu v súhvezdí Perzeus a dosiahol jasnosť -6 mag. Družica odštartovala z čínskeho kozmodrómu Tchaj-jüan 19. decembra 1998 pomocou nosnej rakety CZ-2C/SD spolu s Iridiom 20.