nedeľa 17. decembra 2017

Úlomok adaptéra rakety H-2A (2012-025F)Po dlhšej dobe, keď mi to dovolil čas a počasie, som sa večer 16. decembra 2017 opäť pustil do fotografovania umelých satelitov.  Zaujímavý úlovok vznikol potom, ako ma spolu s priateľkou upútala vysoko na oblohe séria krátkych opakujúcich sa zábleskov s periódou asi 15 sekúnd. Maximum jedného takéhoto záblesku o jasnosti asi -1 mag sa mi podaril zaznamenať neďaleko Polárky na 25 sekundovej expozícii o 17:39 SEČ. Mimo týchto maxím dosahovala jasnosť satelitu sotva 4 mag.

Až dodatočne som zistil, že daným objektom bol objekt označovaný len ako 2012-025F. Pochádza zo štartu japonskej rakety H-2A zo 17. mája 2012, pri ktorom sa na orbitu dostali satelity GCOM-W1, Arirang 3 a menšie SDS-4 a Horyu 2. No a okrem nich a samotného posledného stupňa rakety boli na orbite registrované aj tri väčšie úlomky, ktoré sa viažu práve k separácii týchto satelitov. Ako vidno z obrázku vľavo, satelit Arirang 3 bol totiž na rakete uložený na vrchu trojdielneho valcovitého adaptéru, pod ktorým boli uložené zvyšné satelity. Nafotografovaný úlomok 2012-025F, hádžuci pravidelné záblesky, pravdepodobne predstavuje práve jeden z vyše 4 metrových panelov tohto adaptéru, ktorý sa "prevaľuje" na orbite o výške 618 x 626 km.

2 komentáre: