sobota 27. júla 2013

Nádrž Briz-M (2003-56E)


Nádrž z raketového stupňa Briz-M som nasnímal 26. júla o 23:21 SELČ. Aj napriek nepriaznivému stavu oblohy sú badateľné mierne zmeny jasnosti tohto telesa, ktoré v maxime dosiahlo asi 3 mag.
Štart rakety Proton-K z 10. decembra 2003

Tento objekt štartoval ako súčasť ťažkého ruského nosiča Proton-K 10. decembra 2003 z kozmodrómu Bajkonur. Raketa vtedy vyniesla na orbitu trojicu navigačných družíc systému Glonass s označeniami Kosmos 2402 až 2404. Pozorovaný objekt nie je klasickým raketovým stupňom, aké zvyčajne pozorujem. Bol len jeho súčasťou, konkrétne odhadzovateľnou palivovou nádržou urýchľovacieho stupňa Briz-M. Tento posledný, štvrtý stupeň, je síce často používaným pri raketách verzie Proton-M, avšak pri starších Protonoch-K bol používaný len výnimočne, pričom toto bolo konkrétne jeho 4. a posledné použitie (na Protonoch-K bol skôr používaný urýchľovací stupeň Blok-D).
Predštartovná inštalácia centrálneho bloku do palivovej nádrže

Reštartovateľný stupeň Briz-M sa skladá z dvoch častí - jednak je to centrálny raketový blok s motorom S5.92, a jednak prstencová, toroidná nádrž, v ktorej je centrálny blok zasunutý. Keď centrálny blok spotrebuje palivo z tejto nádrže, vysunie sa z nej (resp. nádrž sa odhodí) a vďaka vlastným zásobám paliva pokračuje v dosiahnutí stanovenej orbity. Tento systém je veľmi efektívny, hoci pomerne zložitý a viackrát už došlo k tomu, že Briz-M zlyhal, čo ale nebol prípad tohto štartu.
Spomínaná odhadzovateľná nádrž má maximálny priemer 4,1 metra a je dlhá 2,6 metra. V jej vnútri je otvor pre centrálny blok o priemere 2,5 metra. Palivo uskladňované v týchto nádržiach predstavuje toxický asymetrický dimetylhydrazín a oxid dusičitý.
Koncepcia stupňa Briz-M

Mnou pozorovaný objekt sa nachádza na veľmi excentrickej orbite o parametroch 323 x 18 772 km a tak dobre bol pozorovateľný len vďaka tomu, že sa nachádzal blízko svojho perigea.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára